metaalunieHet kabinet moet in haar aanpak van de recessie ook komen met kleine, gerichte, maatregelen. Hiermee wordt misschien minder breed ‘gescoord’, maar ze zorgen wel snel voor lastenverlichting en geven bedrijven een positieve prikkel. Te denken valt aan vermindering van regeldruk, versnelling van procedures of meer flexibiliteit bij reorganisaties. Ook kleine fiscale ingrepen die rekening houden met de liquiditeit, zoals het herstel van de carry-backmogelijkheden naar tenminste drie jaar, geven veel mkb-bedrijven net dat beetje meer lucht. Het gaat om kleine ingrepen met grote effecten. Dit stelt de Koninklijke Metaalunie in het Metaalunieblad ‘BeleidsVisie’, van deze week.
Lees verder