eurosymboolHet Rijk verkort zijn betalingstermijn van 45 naar 30 dagen. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Om de verkorting van de betalingstermijn te bewerkstelligen moeten de algemene rijksvoorwaarden voor diensten en leveringen aan het Rijk, die bij besluit van de minister-resident zijn vastgesteld, worden gewijzigd. Met het besluit komt het kabinet tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven om in deze moeilijke financiƫle tijden sneller betaald te krijgen.
Bron:FME