2 april 2009

Verspaners positiever

verspaning1Uit de laatste meting van de Verspaningsindex blijkt dat de inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche ‘Verspaning’ in maart veel positiever dan in februari waren over de groei in de branche: indexscore 29,6 versus 21,1.

De branche ontwikkelde zich in maart wel veel minder goed dan de totale Nederlandse industrie (35,9, wordt maandelijks door branchevereniging Nevi gemeten). Omdat een score hoger dan 50 ‘groei’ betekent, kan geconcludeerd worden dat er in de Verspaning (maar ook in de industrie algemeen) nog steeds sprake is van krimp.
De index is opgebouwd uit vijf componenten. Met betrekking tot de ontwikkeling in maart ten opzichte van februari zijn met betrekking tot deze componenten de volgende conclusies te trekken:
De productie in de branche Verspaning ontwikkelt zich veel positiever ten opzichte van vorige maand;
Over de orders denken de inkopers veel positiever;
De levertijden van de leveranciers zijn veel langer;
De voorraden eindproduct nemen flink toe;
Over de werkgelegenheid denkt men veel positiever.

De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale Verspaningsindex, nemen flink toe volgens de inkopers ten opzichte van vorige maand.

Ten opzichte van de totale industrie (Nevi) zijn de volgende conclusies te trekken m.b.t de verschillende aspecten in de afgelopen maand:
Het productieniveau is in de Verspaning in maart veel minder goed dan in de Industrie;
Het orderniveau is veel minder goed;
De levertijden van de leveranciers zijn veel korter;
De voorraadniveaus in de Verspaning zijn flink lager;
Over de werkgelegenheid denken de inkopers veel minder positief;

De inkoopprijzen zijn in de Verspaning relatief flink lager dan in de totale industrie.
Bron: Metaalnieuws