btwOm de liquiditeitspositie van ondernemers te verruimen, heeft het kabinet besloten de btw-plichtige ondernemers in staat te stellen hun afdracht van btw uit te stellen.

Btw-plichtige ondernemers die maandaangifte doen en maandelijks btw afdragen, krijgen de mogelijkheid om met ingang van 1 juli 2009 te kiezen voor kwartaalaangifte- en betaling. Hiertoe schrijft de Belastingdienst eind april 2009 de betrokken ondernemers aan met het verzoek aan te geven of zij voor een kwartaalaangifte in aanmerking willen komen.

Keuze mogelijk
Naar verwachting zullen de belastingplichtigen die maandaangifte doen en gewoonlijk een maandelijkse teruggave van btw ontvangen (bijvoorbeeld exporterende ondernemers) ervoor kiezen maandaangifte te blijven doen.

Geen afstel
De uit de aanschrijvingsronde voortvloeiende mutaties worden vóór 1 juli 2009 verwerkt teneinde met ingang van het derde kwartaal 2009 de tijdvakwissel van maand- naar kwartaalaangifte mogelijk te maken. Door deze maatregel wordt betalingsuitstel (let wel: geen afstel) gerealiseerd en daarmee een rentevoordeel voor de ondernemers gecreëerd.
Bron:FME