producentenvertrouwenOndernemers in de industrie waren in mei even pessimistisch als een maand eerder. Het producentenvertrouwen is met -17,3 nagenoeg onveranderd gebleven. In de voorgaande twee maanden was het vertrouwen van producenten iets opgekrabbeld.
Lees verder

kredietHet gevolg van de kredietcrisis trekt ook binnen de metaalsector diepe sporen. Dat met name toeleveranciers het zwaar te verduren hebben valt af te leiden uit een recente brandbrief van de Nevat: ‘Toeleveranciers twee maal gepakt!’
Lees verder

motieHet afspiegelingsbeginsel bij reorganisaties, dus bij ontslag op grote schaal, moet worden herzien. Omdat het van groot belang is dat bedrijven een zekere vrijheid hebben bij het maken van afspraken over wie er zal moeten worden ontslagen. Het oude afspiegelingsbeginsel, last in, first out, verdeeld over leeftijdscategorieën, kan betekenen dat nieuw binnengekomen werknemers die van groot belang zijn voor de bedrijfsvoering toch ontslagen zouden moeten worden.
Lees verder

barometer-metaalunieAlhoewel heel voorzichtig wordt gespeculeerd dat de bodem van de wereldwijde economische crisis is bereikt, vraagt de Koninklijke Metaalunie zich af of dit ook geldt voor het mkb-metaal in Nederland. De sterke daling van activiteiten, die halverwege 2008 is ingezet, zet zich in het eerste kwartaal van 2009 onverminderd voort. Dit blijkt uit de Economische Barometer, die komende week wordt gepresenteerd in het blad Metaal & Techniek.
Lees verder

syntenslogoHet ministerie van Economische Zaken heeft de subsidieregeling Innovatievouchers vanaf vandaag ook toepast op “private” kennisinstellingen, zoals ingenieursbureaus of bedrijven met speciale toegepaste kennis. Er gaat met ingang van vandaag een pilot met 1000 private innovatievouchers van start.
Lees verder

onderhandelenDoor de sociale partners wordt momenteel geen haast gemaakt met de CAO onderhandelingen. Dit constateert de Algemene werkgeversvereniging Nederland (AWVN).
Lees verder

metaalsectorDe metaalsector trekt 20 miljoen euro uit om leerwerkplekken -en daarmee jongeren- voor de sector te behouden. Minister Bos is in een brandbrief gevraagd dit voorbeeld te volgen en ook overheidsgeld beschikbaar te stellen. Volgens de sociale partners is er meer nodig dan de 20 miljoen die zij zelf erin stoppen.
Lees verder

bezettingslgogoDe bezettingsgraad in de industrie was in april 9 procentpunt lager dan een jaar eerder. De daling trof alle branches. Het meest liep de bezettingsgraad terug in de metaal- en elektrotechnische industrie, van 82 naar 68 procent. Vooral in de basismetaal- en de transportmiddelenindustrie was de bezettingsgraad bijzonder laag.
Lees verder

barometerVolgens de staalfederatie Nederland is de metaalhandel veel positiever over de ontwikkelingen in april dan in mei.
Lees verder

faillietDe metaal industrie valt de twijfelachtige eer te beurt om de ranglijsten aan te voeren van de branches met de snelst stijgende aantallen bedrijfsinsolventies in de maand maart. Aldus gegevens van Curatoren Net.
Bedrijfsinsolventies zijn de faillissementen, surséances en schuldsaneringen waarbij een KvK-nummer is vermeld, ofwel in grote trekken de probleemgevallen in het bedrijfsleven.
Lees verder

deeltijd-wwVakbonden mogen deeltijd-ww bij een bedrijf niet afwijzen, enkel en alleen omdat de werkgever het loon van werknemers die minder gaan werken niet wil aanvullen tot 100 procent.
Lees verder