barometerVolgens de staalfederatie Nederland is de metaalhandel veel positiever over de ontwikkelingen in april dan in mei.

Ten aanzien van (nieuwe)orders, levertijden, voorraad en werkgelegenheid zijn de volgende conclusies te trekken;

Ten aanzien van de ontwikkeling van deze componenten zijn de volgende conclusies
voor april ten opzichte van maart te trekken:
 De bewerkingen in de branche Metaalhandel ontwikkelen zich veel positiever
 Over de nieuwe orders denken de deelnemers veel positiever
 De levertijd van de leveranciers is veel langer
 De voorraden nemen flink toe
 Over de werkgelegenheid denkt het merendeel van de deelnemers veel positiever.

In vergelijking met de overige sectoren;

Het bewerkingsniveau is in de Metaalhandel minder goed dan in de industrie totaal
 Het orderniveau is minder goed
 De levertijden van de leveranciers zijn veel korter
 De voorraadniveaus in de Metaalhandel tov de industrie (Nevi) zijn flink lager
 Over de werkgelegenheid denken de deelnemers minder positief.

Voor het volledige persbericht klikt u hier.