syntenslogoHet ministerie van Economische Zaken heeft de subsidieregeling Innovatievouchers vanaf vandaag ook toepast op “private” kennisinstellingen, zoals ingenieursbureaus of bedrijven met speciale toegepaste kennis. Er gaat met ingang van vandaag een pilot met 1000 private innovatievouchers van start.

Dit in de veronderstelling dat private kennisinstellingen meer dan de publieke kennisinstellingen de taal van de MKB-ondernemer spreken en over praktisch toepasbare kennis beschikken.
De succesvolle formule van het ApplicatieCentrum Productietechnologie (ACP) is nu geïntegreerd binnen Syntens.

Sinds 2006 is de subsidieregeling Innovatievouchers van kracht. De voucherregeling maakt kennis bij publieke kennisinstellingen, zoals TNO, TU’s, universiteiten en hogescholen, toegankelijker voor het mkb. Zo zijn vanaf 31 maart van dit jaar weer 7.000 “publieke” innovatievouchers beschikbaar.

Toepassingen
Voor een private voucher gelden dezelfde criteria bij besteding als voor een publieke voucher. Een (private) voucher kan worden ingezet voor bijvoorbeeld: haalbaarheidsonderzoek, literatuurstudie, innovatiestrategie, productontwikkeling en –vernieuwing, testwerk, procesvernieuwing en –verbetering, algemeen marktonderzoek, opstellen marktstrategie, organisatieonderzoek, sociale innovatie (indien gericht op de gehele of de kern van de organisatie), duurzaamheidonderzoek, procesautomatisering en onderzoek naar mogelijkheden voor e-business (onderzoek naar mogelijkheden en de totale organisatorische gevolgen; niet bedoeld is een website).

Uitsluitingen
Hoewel de regeling veel toepassingsmogelijkheden biedt voor een innovatievoucher, sluit de regeling ook een aantal activiteiten uit. Zo zijn het leveren van goederen, het geven van cursussen, of het verrichten van activiteiten op het gebied van verkoop van producten of diensten, zoals het ontwikkelen en vervaardigen van marketinginstrumenten en verkoopondersteunend promotiemateriaal (bijvoorbeeld folders en websites), uitgesloten van de regeling.

Ondersteuning Syntens
Syntens moet SenterNovem adviseren over de ondernemersvraag en de gekozen kennisleverancier en ondersteunen ondernemers bij het formuleren van de vraag en het zoeken naar de kennisleverancier die de vraag het beste kan oplossen. Op basis van het advies van Syntens besluit SenterNovem over de toepassing van de voucher. Bij een positief besluit kan de opdracht worden verstrekt aan de kennisleverancier. Ondernemers kunnen de innovatievouchers aanvragen via deze website. Syntens (waaronder het ApplicatieCentrum Productietechnologie) begeleidt ondernemers bij het formuleren van de kennisvraag en het vinden van de juiste kennispartner.
Bron: Metaalunie