5xbeterDe partners van het voorlichtingsproject ‘5x Beter, Werken is gezond’ initiëren een uniek onderzoek naar veilig en gezond werken van nieuwkomers op de werkvloer. Zij gaven opdracht tot de ontwikkeling van een op de praktijk toegespitste aanpak, waarmee de veiligheid en gezondheid van deze doelgroep gewaarborgd kan worden. Uit diverse studies blijkt dat werknemers van buitenlandse origine, flexwerkers en jongeren, relatief vaak een ongeluk op de werkvloer hebben.
Naar aanleiding van deze berichtgeving neemt de projectgroep ‘5x Beter’ dit initiatief dat is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek door dr. Jeannette Paul, een autoriteit op dit gebied. ‘De aanpak is uniek omdat het bedrijven één oplossing biedt en niet opzadelt met een versnippering van middelen over diverse doelgroepen.’

Het voorlichtingsproject ‘5x Beter, Werken is gezond’ zet zich breed in voor veilige en gezonde werkomstandigheden in de metaalbewerking en metalektro. Op www.5xbeter.nl, de website van dit samenwerkingsproject van vijf partijen, Koninklijke Metaalunie, Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie, zijn diverse kosteloze en op de praktijk gerichte hulpmiddelen te vinden. Deze kunnen worden ingezet om te komen tot een officieel, volgens de eisen van de wetgever voldoende veilige werkomgeving. Naar aanleiding van diverse recente studies waaruit blijkt dat jongeren, flexwerkers en werknemers vanuit het buitenland een kwetsbare risicogroep vormen, hebben de projectpartners dr. Paul de opdracht gegeven de situatie nader te onderzoeken. ‘Ik heb mij in de materie verdiept en de genoemde groepen blijken kwetsbaar te zijn als het gaat om bedrijfsongevallen. Een aantal oorzaken speelt een rol bij alle drie de groepen. Bijvoorbeeld onvoldoende voorlichting en instructie en een verminderde match tussen kennis en vaardigheden en het werk.’

Effectieve aanpak
‘Het is de bedoeling dat we uiteindelijk komen tot een aanpak die wordt toegepast op het moment dat een werker voet zet in het bedrijf, en eigenlijk al daarvoor. Daarom werken wij samen met de Stichting Arboflexbranche en kijken wij ook naar het onderwijs,’ vervolgt Jeannette Paul haar verhaal. ‘Werkgevers, uitzendbureaus en scholen kennen hun verantwoordelijkheid. Het is nu de uitdaging om te komen tot een aanpak die past bij de metaalbedrijven. De tot nu toe ontwikkelde hulpmiddelen zijn niet specifiek voor de metaal en benaderen alleen de afzonderlijke groepen. Deze zijn echter minder effectief, al was het maar vanwege de overlap. Een werknemer kan namelijk én van buitenlandse komaf én jonger én flexwerker zijn. Dat is tevens het unieke aspect van deze opdracht en kenmerkend voor de langetermijnvisie van ‘5x Beter, Werken is gezond’: gezamenlijk een praktische oplossing vinden voor een gemeenschappelijk probleem.’