metaalprijzenDe grondstof- en metaalprijzen stortten zich in de tweede helft van 2008 met een vrije val de diepte in. De hausse op de grondstoffenmarkt is voorlopig voorbij. Maar zodra de wereldeconomie zich herstelt wordt de schaarste aan grondstoffen weer zichtbaar. Met nieuwe prijsstijgingen van metalen tot gevolg.
Een belangrijke prijsopdrijvende factor is de groei van de bevolking in opkomende landen en de grondstofintensiteit van hun economie. De groei van de wereldbevolking concentreert zich in China, India en Afrika. Omdat de welvaart in deze landen-werelddelen snel stijgt, neemt ook het metaalverbruik per hoofd van de bevolking toe. Ook door de industrialisering en verstedelijking in deze opkomende landen stijgt de vraag naar metalen. Verder winnen de komende jaren in landen als China en Rusland de grondstofintensieve sectoren nog aan belang.

Grondstoffenhausse
Verontrustend is, dat bij de meest recente grondstoffenhausse het aanbod veel minder reageert op de toegenomen vraag dan in het verleden. Vraag en aanbod kwamen veel minder in evenwicht. Dat duidt op schaarste. Mijnbouwers hebben amper ruimte gezien om de productiecapaciteit zelfs bij extreem hoge grondstofprijzen te verhogen. Grondstofvoorraden zijn niet binnen afzienbare tijd uitgeput, maar de exploratie ervan wordt wel steeds lastiger, duurder en tijdrovender.
Bron:Rabobank Cijfers&Trends