metaalproducentenStaalproducenten hebben afgelopen week de beste koersprestatie neergezet, zo blijkt uit het FD300-overzicht. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan enkele staalproducenten die afgelopen weken prijsverhogingen hebben aangekondigd. Hiermee komt een einde aan de forse prijsdaling.
Dit betekent niet dat de metaalsector er nu goed voor staat. Zo is er nog geen zicht op een flink herstel van volumes. Twee belangrijke afnemers, de automobielindustrie en de bouwsector, kampen nog met flinke tegenwind. Beide sectoren zijn in Europa goed voor ruim 40% van de staalconsumptie.

Autoverkopen
In de eerste vier maanden van het jaar namen de autoverkopen in de VS met 36% af, in Japan met 32% en in Europa met 16%. Ondanks politieke inspanningen, zoals sloopregelingen, zijn de prognoses nog niet sterk verbeterd.

Ook bij de getroffen bouwsector is nog geen sprake van duidelijk herstel. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft onlangs nog de prognoses neerwaarts bijgesteld tot een krimp van de Nederlandse bouwproductie met 15% in twee jaar tijd.

Vooruitzichten
Op basis van de sectorverwachtingen van deze twee belangrijke afnemers kan nog niet worden gesproken van gunstige vooruitzichten voor de staalindustrie. De World Steel Association gaf in april aan te rekenen op een 15% lagere staalconsumptie in 2009.

De recente stijging van de staalprijzen vormen wel een signaal dat de marktomstandigheden wat minder slecht kunnen worden.
Bron:FD