transportcrisisEen stabilisatie van de transportmarkt is alles waarop de transportsector dit en volgend jaar kan hopen, verwacht transportonderzoeksbureau NEA in haar eerste kortetermijnvoorspelling. De daling van de transportvolumes heeft haar dieptepunt bereikt, maar van een herstel is voorlopig geen sprake. In het vierde kwartaal kan de markt weer iets aantrekken, vooral door seizoensinvloeden. Pas eind volgend jaar komt er weer een beetje groei. Het kan nog tot ver na 2010 duren voordat de niveaus van vorig jaar weer worden bereikt.
Dat staat in de eerste ‘Korte termijn voorspellingen goederenvervoer’ van NEA in Zoetermeer. Het bureau gaat voortaan elk kwartaal een voorspelling voor de korte termijn uitbrengen.

Gemiddeld zal het totaal vervoerde volume voor weg, spoor en binnenvaart dit jaar dalen met 10 procent tot 1.028 miljoen ton. Volgend jaar blijft de daling beperkt tot 1 procent waarmee het volume terechtkomt op het niveau van 2003. Daarmee is zes jaar volumestijging te niet gedaan.

Het volume over de weg daalt dit jaar met 11 procent. Hier verschillen de dalingen sterk per sector. In de chemie zakken de volumes met 20 procent terug. Wel lijkt het erop dat in sommige sectoren, zoals het wegvervoer in metaal en chemie en het containervervoer over de weg het ergste achter de rug lijkt. In andere sectoren, zoals de bouw, kan na de vakantie nog een forse daling optreden.

Het vervoer van chemische producten over de weg kan begin volgend jaar weer licht aantrekken. NEA wijst erop dat een eventueel herstel van de economie in deze sector al vaak vroeg wordt waargenomen.
Maar het transport van stukgoed en containers over de weg staat ook in het derde kwartaal nog een flinke daling te wachten. NEA verwacht voor volgend jaar in het vervoer van containers over de weg hooguit een stabilisering. Als er al een toename is, dan komt die vooral door het aantrekken van binnenlandse stromen. Pas eind 2010 zullen ook de internationale goederenstromen aantrekken.

In de binnenvaart gaan de volumes dit jaar met 8 procent omlaag. Ook het derde kwartaal wordt voor de binnenvaart moeilijk, want de daling met gemiddeld 10 procent van de eerste twee kwartalen zet ook dan door. In het laatste kwartaal kan de daling beperkt blijven tot 3 procent. Volgend jaar wordt dat een enkele procent. De grootste dalingen zijn te zien in het metaal, de chemie en stukgoed/containers.
De volumes in het spoorvervoer dalen dit jaar 10 procent. Maar hier kan de tweede jaarhelft minder dramatisch worden dan de eerste. Het vervoer van energieproducten, zoals kolen naar Duitsland, zal in 2009 stabiel blijven. Het vervoer van stukgoed en containers daarentegen maakt een sterke daling door.
Het onderzoeksbureau is van plan om elk kwartaal een voorspelling voor de korte termijn uit te brengen. Deze eerste voorspelling beperkt zich nog tot weg, spoor en binnenvaart. In volgende versies wordt meer aandacht besteed aan het zeevervoer en komt ook de ontwikkeling van de rentabiliteit in het goederenvervoer aan de orde.
Bron:Nieuwsblad Transport