afspiegelingsbeginselBedrijven krijgen vanaf 1 augustus 2009 tijdelijk de mogelijkheid om voor maximaal 10 procent van de uitwisselbare functies die op grond van een reorganisatie moeten vervallen, af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Hiervoor gelden wel strikte voorwaarden. Lees verder

fme-gebouwFME is blij dat de regeling deeltijd-ww weer wordt opengesteld. De ondernemers in de technologische industrie vinden het echter jammer dat de deze nog minder flexibel is geworden. De budgettaire overwegingen die de basis zijn onder het besluit van minister Donner tot versobering van de deeltijd-ww deelt de FME niet. Lees verder

abpDe grote pensioenfondsen in Nederland hebben hun financiële positie in de afgelopen maanden verbeterd. Ze profiteerden vooral van een opleving op de aandelenmarkten en een stijging van de rente, waardoor zij gemakkelijker aan hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen. Lees verder

arbo wetgevingBijna 70% van de Nederlandse bedrijven in de metaalsector voldoet niet of onvoldoende aan de arbo-wetgeving. Aangezien dat in andere sectoren rond de 50% ligt, gaat de Arbeidsinspectie bij metaalbedrijven intensiever onderzoeken of de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.
Volgens directeur van de Arbeidsinspectie Marga Zuurbier beschikt de metaalsector met zijn vele brancheorganisaties over voldoende kennis omtrent de arbo-wetgeving. Er bestaan arbo-catalogi en brancheorganisaties voeren ook campagnes om naleving van de voorschriften te bevorderen. De bedrijven moeten deze kennis echter zelf in de praktijk brengen. Vaak is daar een mentaliteitsomslag voor nodig, aldus Zuurbier. De kosten die gemaakt moeten worden voor veiligheidsaanpassingen wegen namelijk niet op tegen de kosten van bedrijfongevallen.
Een van de belangrijkste verbeterpunten is machineveiligheid. Vaak gaan machines 20 jaar of meer mee en moet nagekeken worden of ze nog wel aan de veiligheidseisen voldoen. Bedrijven moeten de risico`s in kaart brengen via een Risico Inventarisatie en Evaluatie plan van de werkprocessen. Verder moet het personeel gewezen worden op bedrijfsrisico`s. Vooral vakantiekrachten, stagiaires en schoolverlaters vormen een kwetsbare groep.

arbo wetgevingBijna 70% van de Nederlandse bedrijven in de metaalsector voldoet niet of onvoldoende aan de arbo-wetgeving. Aangezien dat in andere sectoren rond de 50% ligt, gaat de Arbeidsinspectie bij metaalbedrijven intensiever onderzoeken of de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Lees verder

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het volgende bekend gemaakt:
Bedrijven kunnen binnenkort weer verzoeken indienen voor de tijdelijke regeling voor deeltijd-ww. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat vrijdag na afloop van de Ministerraad bekendgemaakt. De regeling wordt wel aangepast en het kabinet stelt extra geld beschikbaar.
Eerst wordt de nieuwe regeling rond 15 juli gepubliceerd. Dan wordt ook bekend vanaf welke datum weer verzoeken ingediend kunnen worden. In ieder geval legt de aangepaste regeling meer nadruk op scholing, tegengaan van fraude en het selectief gebruiken van deeltijd-ww. Bedrijven die veel werknemers in de deeltijd-ww hebben mogen er minder lang gebruik van maken dan bedrijven die weinig werknemers aanmelden.
De regeling was onlangs tijdelijk stopgezet omdat het plafond van 375 miljoen euro bereikt was. Volgens Donner is er nu ‘voldoende aanleiding om erop te vertrouwen dat het kabinet het benodigde extra geld vindt’. De regeling loopt tot eind 2009, er is nu circa 1 miljard beschikbaar.
Deeltijd-ww is één van de maatregelen waarmee het kabinet de gevolgen van de economische bedrijven voor de arbeidsmarkt wil opvangen. Eerder al was er een mogelijkheid voor werktijdverkorting bij bedrijven. Daarnaast heeft het kabinet onder meer mobiliteitscentra opgezet om mensen naar ander werk te begeleiden en is er extra geld voor scholing van werknemers.

donner-150x150Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het volgende bekend gemaakt:
Bedrijven kunnen binnenkort weer verzoeken indienen voor de tijdelijke regeling voor deeltijd-ww. Lees verder

industrieOndernemers in de industrie hebben in de maand mei 27% minder omzet behaald dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname is in lijn met die in de eerste vier maanden van dit jaar, aldus het CBS. Lees verder

e industriële productie in Duitsland is in mei met 3,7% toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat is de sterkste stijging in bijna zestien jaar. Dat maakte het Duitse ministerie van Economische Zaken woensdag bekend.
Het cijfer valt bovendien veel beter uit dan verwacht. Analisten gepolst door Reuters dachten dat de industriële productie met 0,5% zou toenemen. In april ging de productie nog met een herziene 2,6 %omlaag van een oorspronkelijk gemelde daling van 1,9 %.
Verwerkende industrie
Het is de sterkste stijging sinds augustus 1993. De productiestijging werd gestuwd door de verwerkende industrie. Daar nam de productie met 5,1% toe vergeleken met een maand eerder. Eerder deze week werd al bekend dat de fabrieksorders in Duitsland in mei met een veel sterker dan verwachte 4,4% zijn gestegen.
duitslandDe industriële productie in Duitsland is in mei met 3,7% toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat is de sterkste stijging in bijna zestien jaar. Dat maakte het Duitse ministerie van Economische Zaken woensdag bekend.

ingNa een onstuimig begin van het jaar komt de industrie geleidelijk in rustiger vaarwater. De stemming onder producenten klaart iets op, de wereldhandel stabiliseert en grondstofprijzen zijn weer gestegen. Een vertraging van de krimp is het welkome gevolg. Lees verder

mkbIn de garantieregeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) komt tijdelijk de mogelijkheid om aflossingen met maximaal twee jaar uit te stellen. Met deze maatregel wil minister Van der Hoeven ondernemers tijdens de economische crisis meer financiële ruimte geven.
Lees verder

kredietverzekeringNaar aanleiding van het intrekken van limieten door kredietverzekeraars is door de staat en de kredietverzekeraars het zogeheten ‘top-up model’ ontwikkeld. Lees verder

metalenDr.Ir. A.M. Diederen, Senior Scientist bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), waarschuwt in een opiniestuk dat de schaarste aan metalen binnen enkele decennia tot grote tekorten zal leiden. Tenminste, bij ongewijzigd beleid. Lees verder

InnovatieUit de jaarlijkse rapportage van de Arbeidsmarktmonitor blijkt onder andere dat bedrijven vakkrachten proberen te behouden in crisistijden en dat bedrijven sociaal en technisch blijven innoveren. De Arbeidsmarktmonitor is een initiatief van A+O Metalektro. Het jaarlijks onderzoek dat voor de zevende keer is gehouden, geeft inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen op de personeelsgebied in de Metalektro. Lees verder