scholingVakbonden en werknemersorganisaties in de metaalsector trekken meer geld uit om leerwerkplekken voor jongeren te behouden. Dat heeft het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaal (OOM) bekend gemaakt.De organisaties, waaronder de Koninklijke Metaalunie, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie, stellen de komende twee leerjaren 6,2 miljoen euro beschikbaar aan het fonds, om de instroom van leerlingen uit het beroepsonderwijs in de metaal op peil te houden.

Recessie
Door de recessie dreigen leerwerkplaatsen bij de kleine metaalbedrijven massaal te verdwijnen. ”Als we niets doen, schatten we dat bij aanvang van het leerjaar 2009/2010 zeker 25 procent minder leerplekken beschikbaar zullen zijn”, stelde de directeur van het OOM, Erik Yperlaan.