ZiekteverzuimHet ziekteverzuim in de mkb-metaalsector is historisch laag. Dat blijkt uit de periodieke brancherapportage van ArboNed. Het ziekteverzuim bij leden van de Koninklijke Metaalunie bedraagt 4%. Daarmee is het ziekteverzuim op het laagste niveau gekomen in decennia. Begin jaren `90 lag het verzuim nog rond de 9%. Volgens sectormanager Peter de Bruin van ArboNed kunnen brancheleden de brancherapportage gebruiken om te achterhalen of hun eigen ziekteverzuim uit de pas loopt. Aan de hand daarvan kunnen ze bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn om het ziekteverzuim terug te dringen. Volgens De Bruin zijn de afgelopen jaren al wel diverse maatregelen getroffen. Zo zijn de werkgevers enorm gestimuleerd om samen met onder meer arbodiensten de beheersing van het ziekteverzuim aan te pakken.

Die stimulans kwam onder meer voort uit het feit dat werkgevers en werknemers nu meer financieel risico lopen bij verzuim. Ook ligt in de wet- en regelgeving meer de nadruk op wat werknemers nog wel kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen. Zo kunnen werknemers betrokken blijven bij het arbeidsproces terwijl het ziekteverzuim wordt teruggebracht. Ook is er geen taboe meer op het aanspreken van werknemers op hun verzuimgedrag.
Bron:MD Weekly