lasrookDe grenswaarde voor lasrook van het lassen van metaal gaat per 1 april 2010 drastisch omlaag: naar 1 mg per kubieke meter. Om deze grenswaarde te bereiken dienen zowel werkgevers als werknemers forse inspanningen te leveren. Lees verder

EurozoneHet volume van de industriële orders in de eurozone is in juli harder gestegen dan verwacht. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie. In vergelijking met juni steeg de index voor industriële orders in juli met 2,6%. Ten opzichte van vorig jaar was de afname 24,3%. Lees verder

barometer-metaalunieHet verheugt de Koninklijke Metaalunie dat het Kabinet in de Miljoenennota 2010 voor ondernemers in de maakindustrie met lastenverlichtende maatregelen komt. Verruiming van de verliescompensatie-regeling, de WBSO, de scholingsafdracht voor werkenden, de introductie van de Innovatiebox en verhoging van de MKB-winstvrijstelling in de Inkomstenbelasting, ervaart de Metaalunie als positief. Dat dit ook gepaard gaat met lastenverzwaringen als verhoging van de werkgeverspremies voor de WW, de zorg en WGA, betreurt de Metaalunie. Lees verder

prinsjesdagOm de politiek te overtuigen van de noodzaak dat de overheid juist nu moet blijven investeren in de innovatie- en concurrentiekracht, heeft de voorzitter van de belangenvereniging FME, de heer Kamminga deze week een open brief geschreven aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Lees verder

fme-gebouwBedrijven in de technologische industrie in Nederland zien de daling in bedrijfsresultaten afnemen. De bodem is in zicht. Dit blijkt uit de cijfers van de tweejaarlijkse FME-conjunctuurtest die de brancheorganisatie vandaag bekend maakt. Lees verder

KenniswerkersEind september kunnen bedrijven zich weer inschrijven voor de kenniswerkersregeling. Voor de tweede ronde is nog 45 miljoen euro beschikbaar. Lees verder

ziekteverzuimHet ziekteverzuim onder medewerkers van metaalbedrijven is in 2008 gelijk gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar. Het verzuimpercentage bij metaalbedrijven die hun arbodienstverlening bij ArboNed hebben ondergebracht bleef gelijk op 4,0. Lees verder

verspaningsindexNadat de plaatbewerkende industrie in juli al groei vertoonde, boekten de verspaners in de maand augustus eveneens een plus. Dat blijkt uit de Verspaningsindex over de maand augustus, die is gebaseerd op gegevens van inkopers uit de verspanende branche. De sector plaatbewerking boekte in augustus eveneens groei, maar minder dan in juli. Lees verder

kammingaHet kabinet heeft de doelstellingen in de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform verlaten en heeft zijn ambities voor de ontwikkeling van kennis en innovatie in Nederland naar beneden bijgesteld. Lees verder