Tijdens de jaarbijeenkomst van het Aluminium Centrum, op 10 november, benadrukte directeur Jeroen van Dorp in zijn openingstoespraak het belang van het Aluminium Centrum als keten van samenwerkende partijen. Het centrum moet zich efficiënt en proactief richten op de vragen vanuit de achterban. Nog meer luisteren naar de marktvraag. De kennis van het Aluminium Centrum moet gebaseerd zijn op relevante technische kennis; de kennis moet direct toepasbaar zijn voor de aangesloten leden. Activiteiten moeten worden geselecteerd op basis van schaalbaarheid en effectiviteit. Uitrollen van nieuwe technologieën moeten de aangesloten leden aantoonbaar helpen bij hun bedrijfsvoering. Een lastige, maar uitvoerbare route, aldus Van Dorp.

Voorzitter Frans Kurvers besprak met de leden de marktontwikkelingen. Hij constateerde dat er nog volop kansen zijn voor aluminium in de markt, en hij het levende pessimisme over 2012 geenszins deelde. Hij brak een lans voor het gezamenlijk optreden van de aluminiumindustrie in het algemeen en het Aluminium Centrum in het bijzonder, niet alleen op het gebied van de techniek, maar ook op het gebied van werkgeversbelangen.

Niels Sijpheer van EnergyGO schetste een perspectief op het gebied van energiebesparing en samenwerking in de keten. Hij riep de aanwezige ondernemers op om voorbereid te zijn en zich niet te laten verrassen door marktontwikkelingen, vooral niet op het gebied van energie. Zijn boodschap voor te sorteren op de toekomst en te kijken naar het gebruik van energiebronnen die ons minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen.

Jaarlijks netwerkmoment
De jaarbijeenkomst van het Aluminium Centrum is een belangrijk netwerkmoment voor de Nederlandse aluminiumindustrie. Het is dé gelegenheid om de kansen en bedreigingen in deze actieve Nederlandse industrietak met elkaar te bespreken en ook tegen de niet-aluminium leden in het netwerk aan te houden. De grote opkomst en enthousiaste deelname maakte wederom duidelijk dat de aluminiumindustrie in Nederland dan wel aan de nodige uitdagingen blootgesteld wordt maar ook springlevend en gedreven is om duurzaam succesvol te zijn en te blijven.

Aluminium Centrum
Het Aluminium Centrum is de koepelorganisatie en het kennis- en informatiecentrum van de aluminium producerende, verwerkende en toepassende industrie in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriële en consumententoepassingen.

 Bron: Aluminiumcentrum