4 januari 2012

Staalprijzen in de lift

Staalfabrieken verhogen hun verkoopprijzen ten gevolge van duurdere grondstoffen en andere kostprijs bepalende factoren. De staalhandel merkt deze prijsverhogingen aan de inkoopszijde en verhoogt om die reden de bruto verkoopprijzen. Zullen deze verhoogde staalprijzen stand houden?

Staalhandelaren hebben in 2011 de voorraden relatief laag gehouden. Dit was enerzijds een reactie op afwaarderingen die de meeste staalhandelaren hebben moeten maken in het begin van de crisis en anderzijds omdat de vraag vanuit de markt niet aan zette tot het op voorraad houden van veel materiaal. De doorlooptijd van de voorraad is simpelweg lager dan voor de crisis.

De vraag naar staal en de productiekosten van staal zijn de twee aspecten die de verkoopprijs van staal af fabriek bepalen. Staalfabrieken hebben de laatste jaren te maken gehad met oplopende kosten voor grondstoffen als ijzererts, schroot en energie en tegelijkertijd met lagere verkoopsprijzen. De eindverbruiker is minder bereidwillig hogere prijzen te betalen voor zijn materiaal.

De wereldwijde vraag naar staal wordt vooral bepaald door Azië. In Azië, China in het bijzonder, draait de economische groei  een tandje lager met als gevolg een verminderde staalconsumptie. De teruggang van de staalconsumptie heeft zijn weerslag op de schroot en ijzererts prijzen, belangrijke productiekosten.

De Xinhua-China Iron Ore Price Index indexeert de hoeveelheid ijzererts voorraden bij 25 vooraanstaande Chinese havens. De publicatie van december laat een verlaging van 0,75% zien wat staat voor 750.000 ton ijzererts. Daarnaast is de verkoop van ruw staal in China terug gelopen. Hierdoor zijn de staalfabrieken minder genegen om grote hoeveelheden ijzererts aan te kopen. Dit veroorzaakte direct een ijzererts prijs verlaging van ca. 2%. Chinese staalfabrieken houden daarom op zeer korte termijn rekening met een kleine neerwaartse staalprijscorrectie.

Volgens de World Steel Association is de staalproductie in november j.l. iets gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Maar de capaciteitsbenutting in de staalfabrieken schommelt momenteel rond de 73-74%, het laagste niveau in 2 jaar. Dit is tekenend voor de vraag vanuit de staalverbruiker, die is sterk verminderd.

Voorgaande info zou niet perse wijzen op prijsverhogingen, maar toch hebben diverse staalfabrieken in Europa prijsverhogingen aangekondigd van ca. €20-€30 per ton voor walsingen Q1. Zij zijn immers gebaat bij hogere verkoopsprijzen. Navraag bij verschillende handelaren wijst uit dat ook zij twijfelen of de markt in balans zal zijn na deze staalprijs verhogingen. De tijd zal het uitwijzen, tot die tijd zullen de staalhandelaren deze hogere staalprijzen moeten doorberekenen aan de verbruikers.
Bron:Staalprijzen.nl