De basismetaalindustrie wil intensiever samenwerken met metaalverwerkende bedrijven en eigenaren van fabrieksnieuw schroot. Duurzaam hergebruik is het doel van het project ‘hergebruik metaalschroot’ dat door de branche in samenwerking met Agentschap NL is opgezet. Een milieuwinst van 30% energiebesparing ligt in het verschiet.

–       Metaalschroot, nu massaal geëxporteerd, wordt steeds waardevoller

–       De basismetaalindustrie en haar afnemers pakken kansen op om metaalschroot rechtstreeks in Nederland te verwerken

–       Milieuwinst tot 30% vanwege aanzienlijk lagere energieverbruik bij hersmelten

–       Financieel voordeel voor de Nederlandse metaalverwerkende industrie

Frank Buijs, directeur van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is blij met het initiatief. “De basismetaalbedrijven in Nederland én hun afnemers hebben veel te winnen bij een rechtstreekse (terug-)levering van fabrieksnieuws metaalschroot van afnemers naar VNMI lidbedrijven. Toch gebeurt het nog niet grootschalig. Dit project dient om te kijken wat de technische, logistieke, financiële barrières zijn, wat het economisch oplevert voor de klant en de (om)smelter.

Nieuw businessmodel

Uiteindelijk moet het project resulteren in een nieuw business model dat enerzijds voordelen biedt voor de continuïteit en rentabiliteit van de Nederlandse metaal(verwerkende)industrie en anderzijds tot energiewinst in de keten leidt en tot impulsen aan C2C productie van eind- en halffabricaten. Hebben metaalrecyclebedrijven hierbij iets te winnen? Buijs: “De contacten met de metaalrecyclebedrijven zijn gelegd. De metaalrecyclebedrijven werken met steeds waardevollere materialen. Haar functie in de sortering en verhandeling van schroot is alleen al daarom steeds belangrijker aan het worden. Dit project moet juist een impuls zijn voor de versterking van de samenwerking.” Agentschap NL verleent medewerking en financiële ondersteuning om het project mede mogelijk te maken.

Over Agentschap NL

In Nederland hebben de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het effectief en efficiënt inzetten van energie. Die afspraken zijn vastgelegd in meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) en richten zich vooral op energie-intensieve sectoren (circa 1.200 bedrijven). Het resultaat: de energie-efficiency verbeterde sinds 1992 jaarlijks gemiddeld met twee procent. Het MJA-programma ondersteunt daarbij. Wie deelneemt aan de meerjarenafspraken, kan gerichte hulp ontvangen. Het MJA-programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Zie voor meer informatie www.agentschapnl.nl/mja.

Over VNMI

De Verenigde Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) vertegenwoordigt de Nederlandse metallurgische industrie, bestaande uit bedrijven die metalen (staal, ijzer, aluminium, zink, tin, koper en lood) in primaire of secundaire vorm produceren en bedrijven die de eerste bewerking van deze metalen uitvoeren. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en EUR 6 miljard exportwaarde (Nyfer). Leden zijn o.a. Nyrstar, Aluminium Delfzijl en Sapa. Zie voor meer informatie www.vnmi.nl.