3999131900_cbe4a7ff92_zDe staalexporten van China hebben in september voor een tweede maand op rij een scherpe daling laten zien. Er werd door de Aziatische grootmacht 8,8 miljoen ton staal uitgevoerd. Vergeleken met september 2015 is dat een daling van 26%. Ook de uitvoer van koper viel in september met 340.000 ton 26% lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar. 

Analisten wijten de dip aan twee oorzaken. De Chinese overheid belooft al langer overcapaciteit te bestrijden door haar vervuilende industrie te saneren. En hoewel de resultaten daarvan tegenvallen, is er in de opmaat naar de G20-bijeenkomst van afgelopen maand door China harder gewerkt om de internationale handelspartners tevreden te stellen. Een andere verklaring van de dalende export wordt gezocht in de aantrekkende binnenlandse huizenmarkt. Daardoor neemt de interne vraag naar metaal weer toe en valt er minder te exporteren.

Analisten waarschuwen dat het nog te vroeg is om te spreken van een duurzame ontwikkeling. Over het hele jaar 2016 – van januari tot september – is er nog steeds sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2015. Iets dat begin dit jaar niet werd verwacht. Toen in 2015 voor het eerst sinds 1981 de export licht daalde, voorspelden analisten dat die daling in 2016 zou gaan doorzetten. Een verwachting die tot nu toe in de praktijk niet werd behaald.

Bron: Wall Street Journal

Fotocredit: China Shipping / OlliL