mina-de-brucutu-_3De Trump-rally. Zo wordt in de financiële pers de prijsstijging van ijzererts en koper genoemd. Sinds de Amerikaanse miljardair de verkiezingen won, en hij beloofde een biljoen dollar in de Amerikaanse infrastructuur te willen investeren, stijgen de prijzen van basismetalen enorm. Zelfs zo dat Goldman Sachs waarschuwde dat de prijsstijgingen onnatuurlijk zijn en er een behoorlijke prijscorrectie naar beneden valt te verwachten. Betreffende de koperprijs is lang niet iedereen dat met de zakenbank eens. Verschillende analisten wijzen er op dat niet alleen Trumps zege verantwoordelijk is voor de prijsstijging, maar dat er andere factoren meespelen die maken dat de koperprijs helemaal niet te hoog is en dat er juist nog meer stijging valt te verwachten.

In een analyse op Reuters legt analist Andy Home uit dat Trump misschien de prijsstijging versnelde, maar er niet aan de basis van lag. Volgens Home zette de prijsstijging van koper al in op 25 oktober en was deze vraaggestuurd. Op die dag sluit de prijs voor het eerst substantieel hoger en dat blijft de dagen erna ook zo. De computers die de handel voor het grootste deel uitvoeren, acteren op het sentiment dat de Chinese vraag naar koper een stuk hoger ligt dan de afgelopen tijd voorspeld was. De koperprijs stijgt in die dagen snel naar $4,991 per ton op 4 november. Dit is vier dagen voor de verkiezingen en behalve het team van Trump, gelooft niemand eigenlijk echt dat hij nog kans maakt om te winnen. Volgens Home begint er op dat moment een sneeuwbal te rollen. De prijs stijgt in etappes van grens naar grens: $5000, $5100, $5400 tot zelfs de ‘magische’ $6000 wordt gepasseerd. Dat effect is in de handel wel bekend: op het moment dat een psychologische prijsgrens wordt gepasseerd is dat vaak juist de aanzet tot een nog snellere stijging erna. Home vat dit hele proces als volgt samen: “Traders zagen in dat koper ondergewaardeerd was. Hun robots en algoritmes die de handel uitvoeren namen dit over en jaagden de prijs op naar een realistischer prijspunt.”

En dan is er nog de aanbodzijde. In The Wall Street Journal valt te lezen dat The International Copper Study Group – een internationaal kennisinstituut – verwacht dat in 2017 voor het eerst in jaren er geen groei in het koperaanbod vanuit de mijnen zal worden gerealiseerd. De productie blijft gelijk, daar waar er bijvoorbeeld dit jaar nog 4% meer aanbod wordt gerealiseerd. Met name koper exporterende landen in Zuid-Amerika hebben problemen de productie op peil te houden. De oorzaken daarvan zijn divers: politieke instabiliteit en stakingen maar ook ‘normale’ operationele problemen. En hoewel er wel investeerders zijn die nieuwe mijnactiviteiten willen gaan ondernemen, zet dat niet meteen zoden aan de dijk. “Als er nu wordt geïnvesteerd, zal dat pas over vijf jaar resultaten opleveren,” vertelt Daniel Briesemann, analist bij Commerzbank AG. Grondstoffendeskundige Chris LaFemina denkt mede daarom dat er in 2017 een balans tussen vraag en aanbod zal ontstaan, terwijl er in de jaren daarna een kopertekort valt te verwachten. Dat is een behoorlijke trendbreuk: in de afgelopen tien jaar sloten er zeven af met een kopersurplus.

Foto: Vale S.A. / Brucutu kopermijn, São Gonçalo do Rio Abaixo / Marcelo Coelho