17 januari 2017

MKB metaal doet het beter

Een betere orderpositie, hogere prijzen, meer personeel en een positief resultaat. Voor veel MKB-metaalbedrijven verliep het vierde kwartaal van 2016 beter dan het derde. Dat blijkt uit de Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie die vandaag bekend werd gemaakt. Ook de vooruitzichten voor Q1 van 2017 lijken prima. 

Orderpositie in buitenland grilliger dan in binnenland

Het positieve sentiment in de sector wordt vooral gevoed door een positieve waardering van de binnenlandse orderpositie. De groei van de orderportefeuille is sinds 2011 niet meer zo sterk geweest. Bij vier op de tien bedrijven is de orderportefeuille gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal, terwijl deze bij 17% van de bedrijven is afgenomen. Ook de waardering van de binnenlandse orderpositie is overwegend positief (44%). Sinds 2008 waren ondernemers niet zo positief over de binnenlandse orderpositie. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2017 zijn eveneens positief. Ruim de helft van de respondenten verwacht in het 1e kwartaal een gelijkblijvende orderportefeuille en een derde deel verwacht een verdere groei van de orderportefeuille.

Terwijl de binnenlandse orderpositie een gestage groei laat zien in 2016, is de ontwikkeling van de buitenlandse orderpositie veel grilliger. Maar ook voor het exportaandeel geldt in het 4e kwartaal van 2016 dat de sector overwegend positief is. De groei van de buitenlandse orderportefeuille in het 4e kwartaal is niet zo fors als de binnenlandse orderpositie. Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat de buitenlandse orderpositie gelijk gebleven is en bij een derde deel van de exporteurs is deze toegenomen. De waardering van de buitenlandse orderpositie komt overeen met die van de binnenlandse orderpositie. 45% van de respondenten geeft aan neutraal te staan tegenover de orderportefeuille en 45% geeft aan hier positief over te zijn. Onder de machinebouwers geeft 63% van de respondenten aan de buitenlandse orderportefeuille positief te waarderen. Ook de verwachtingen over de buitenlandse orderportefeuille over het 1e kwartaal van 2017 zijn redelijk positief. 40% van de exporteurs verwacht een groei van de orderportefeuille.

Prijzen en personeel

Voor het derde kwartaal op rij hebben iets meer ondernemers hun verkoopprijzen wat kunnen verhogen (13%) dan er ondernemers waren die de verkoopprijzen moesten verlagen (9%). Bij een op de vijf bedrijven werken er in het 4e kwartaal van 2016 meer medewerkers dan in het kwartaal er voor, terwijl bij 7% van de bedrijven er minder mensen werken. De sterkste toename van werkgelegenheid was onder de machinebouwers. Net als voorgaande kwartalen groeide ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten. Ook nu was de groei hiervan kleiner dan de groei van het vaste personeel. Een op de drie bedrijven heeft tenminste een vacature openstaan. Gemiddeld hebben deze bedrijven 1,4 vacatures. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten voor 2% van hun personeelsbestand vacatures open staan.

Bedrijfsresultaat en investeringen

Was in het 3e kwartaal de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat per saldo nog negatief, nu geeft 37% van de respondenten een beter bedrijfsresultaat te hebben behaald tegenover 18% die aangeeft een slechter bedrijfsresultaat te hebben behaald. Voor het hele MKB-metaal geldt dat bijna de helft van de respondenten tevreden is, 42% geeft aan dit als neutraal te beoordelen en 8% beoordeelt het bedrijfsresultaat als ongunstig. De verwachtingen voor het 1e kwartaal van 2017 zijn net als in het 3e kwartaal goed te noemen. Ondanks de positieve beoordelingen is de winstgevendheid van de sector iets afgenomen. Ten opzichte van het 2e en 3e kwartaal van 2016 is het aantal bedrijven dat winst maakt weer iets afgenomen. 66% van de bedrijven maakt winst (was 70%), 12% verlies (was 9%) en net als in het vorige kwartaal draait ruim 20% van de bedrijven break even. In de afgelopen jaren zijn de investeringsverwachtingen steeds negatief geweest. Er was een voorzichtige trend dat het MKB-metaal steeds minder negatief was ten aanzien van verwachte investeringen. Door het minder positieve 3e kwartaal is deze trend doorbroken. Het duidelijk positievere 4e kwartaal zorgt ervoor dat de investeringsverwachting weer op het niveau van het 2e kwartaal ligt. 14% verwacht het komende halfjaar meer te gaan investeren terwijl 24% verwacht minder te gaan investeren in het machinepark.

Foto: James Cridland