Gisteren verscheen een rapport van de Europese Commissie waarin een jaarlijkse groeianalyse van de Nederlandse economie wordt gemaakt. In het rapport wordt onder meer gekeken in welke mate Nederland geluisterd heeft naar de aanbevelingen van vorig jaar. Een van deze aanbevelingen was dat Nederland meer zou moeten investeren in onderzoek en technische ontwikkeling. Volgens de commissie heeft Nederland het afgelopen jaar echter geen enkele vooruitgang geboekt op dit punt. 

Het rapport is kritisch op de huidige stand van zaken en de toekomst. In Nederland wordt ongeveer 0,9% van het bbp aan r&d besteed; rechtstreeks of indirect, als fiscale stimuleringsmaatregelen. Dit is laag vergeleken met andere vooruitstrevende Europese landen, zoals Finland en Zweden. En de vooruitzichten voor de komende jaren zouden zelfs wel een afname in de besteden kunnen betekenen.

Europa 2020

De jaarlijkse groeianalyses zijn onderdeel van het meerjarenplan Europa 2020. Europa 2020 is de groeistrategie van de EU voor de komende 10 jaar. De EU wil een slimme, duurzame en inclusieve economie worden. De EU heeft vijf ambitieuze doelstellingen vastgesteld, voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang en klimaat/energie, die ze tegen 2020 wil bereiken. Ieder EU-land heeft zijn nationale doelstellingen bepaald op elk van deze gebieden. Concrete maatregelen op EU- en nationaal niveau onderbouwen de strategie.