Het aantal openstaande vacatures in de industrie stond aan het eind van het vierde kwartaal 2016 op 13,5 duizend. Dat is licht meer dan een kwartaal eerder, toen er 13,2 openstaande vacatures werden geteld. Deze cijfers zijn vandaag door het CBS naar buiten gebracht. Over het hele jaar gemeten kwamen er 2600 vacatures bij in de industrie. Een stijging van bijna 24%. Opmerkelijk is dat het aantal vacatures in het industriële kleinbedrijf in het laatste kwartaal juist afnam. Het aantal openstaande vacatures in het middenbedrijf groeide wel, waardoor er nu meer mensen worden gezocht in het midden- dan het kleinbedrijf. 

In alle sectoren bij elkaar opgeteld, stonden aan het eind van het vierde kwartaal in 2016 ruim 163 duizend vacatures open; 90 duizend hiervan stonden open in het midden- en kleinbedrijf. Het aantal openstaande vacatures in het midden- en kleinbedrijf is hiermee 22 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Bij de bedrijven in het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) stonden eind 2016 ruim 73 duizend vacatures open, zo’n 17 procent meer dan een jaar eerder.