Volgens het CBS was het volume van de goederenexport in januari 5,7 procent groter dan in januari 2016. De stijging is iets kleiner dan in de voorgaande maand. In januari groeide vooral de export van machines en apparaten, (basis)metaal- en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlandse product als de wederuitvoer van importen, was hoger dan een jaar eerder. Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart aanzienlijk gunstiger dan in januari en februari. 

De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. In de radar van maart is vooral de ontwikkeling van de wisselkoersen gunstiger dan in de radar van januari. Het oordeel van Nederlandse en Europese producenten over de buitenlandse orderpositie en het Europese producentenvertrouwen zijn ook verbeterd. De ontwikkeling van de Duitse industriële productie is daarentegen ongunstiger in de radar van maart.