De Europese inkoopmanagersindex (PMI) over de lopende maand maart bereikte de hoogste stand sinds april 2011. De inkoopmanagersindex wordt gezien als een belangrijke duider van economische groei. Volgens marktanalisten van IHS Markit die de index maandelijks bekend maakt, groeide het indexcijfer naar 56,7. Ook het gewogen kwartaalcijfer over de eerste drie maanden is met 55,7 het hoogst sinds het eerste kwartaal van 2011.
De inkoopmanagersindex komt tot stand door inkoopmanagers en -afdelingen van 5.000 bedrijven in de industrie en dienstverlening van onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk een vragenlijst voor te leggen over verschillende sleutelvariabelen binnen hun organisatie. Deze variabelen Рdie economische activiteit weerspiegelen Рzijn bijvoorbeeld de dikte van de orderportefeuille, omvang van de productie, personeelsbestand, inkoop- en verkoopprijzen. IHS Markit geeft aan het eind van de lopende maand al een voorlopig cijfer af over de gehele eurozone, gebaseerd op 85% van de ingestuurde vragenlijsten. Op de eerste werkdag van de nieuwe maand komen ook specifieke Nederlandse cijfers beschikbaar via de beroepsvereniging voor inkopers, NEVI. De Nederlandse PMI in februari bedroeg 58,3.