Inkoopmanagers in de metaalgroothandel zijn positief gestemd over de ontwikkelingen in hun branche. Zij beoordelen de situatie nog positiever dan hun collega’s in de rest van de industrie. Dit blijkt uit de BrancheBarometer Metaalgroothandel. Deze barometer – gepubliceerd door de Staalfederatie – is gebaseerd op de zogenaamde inkoopmanagersindex. Deze meetmethode die zowel nationaal als internationaal veel wordt gebruikt, bevraagt inkoopmanagers naar hun mening over het aantal bewerkingen dat hun bedrijf uitvoert, hoe de orderportefeuille eruit ziet, wat de levertijden bij hun leveranciers zijn, hoe de voorraad zich ontwikkelt en wat de werkgelegenheid laat zien. Het indexcijfer voor de metaalgroothandel over de maand juni ligt op 59,3 terwijl de industrie als geheel een cijfer van 58,6 laat zien. Ten opzichte van de maand mei is de index in de metaalgroothandel onveranderd. 

Het bewerkingsniveau is in de metaalgroothandel iets beter dan in de industrie totaal. Voor zowel de metaalgroothandel als de industrie is sprake van aanzienlijke groei. Als het aankomt op het aantal nieuwe orders doet de metaalgroothandel het zelfs stukken beter dan rest van de industrie. Er is ook een keerzijde: de levertijden van leveranciers van de metaalgroothandel worden langer en bevinden zich ten opzichte van de industrie op een veel hoger niveau. Europabreed ligt de inkoopmanagersindex op 57,4 over de maand juni. Algemeen wordt een cijfer boven de 50 gezien als een teken van groei.