Het hing het hele weekend boven de G20-top in Hamburg: de dreiging van een handelsoorlog met als inzet staal en aluminium. Maar Trump en zijn delegatie kondigden geen maatregelen aan tegen China en de EU, zoals sommige analisten hadden verwacht. De Amerikaanse president heeft off-the-record regelmatig laten doorschemeren een importheffing van 20% op staal en aluminium uit andere landen te willen zetten. Die aankondiging bleef dit weekend dus uit. Wel wisten de Amerikanen tekst in het slotcommuniqué te krijgen, dat in veel krachtiger termen dan ooit de overcapaciteit in de internationale staalmarkt veroordeelt. In de door alle leiders ondertekende verklaring staat onder meer dat “marktverstorende subsidies en andere vormen van overheidssteun moeten verdwijnen” en dat “alle landen zich committeren aan het egaliseren van het speelveld”. Ook willen de Amerikanen snel resultaat en daarom moeten de ondertekenende landen voor augustus openheid van zaken geven over welk beleid zij willen voeren de overcapaciteit aan te pakken. Ook staat er in de slotverklaring een passage waarmee landen zich het recht voorbehouden “maatregelen te nemen om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.” Dit laatste geeft Trump alsnog het recht invoerheffingen op te leggen als hij vindt dat andere landen niet genoeg doen tegen staaldumping.

De top werd gekenmerkt door de veelheid aan bilateraaltjes. In diplomatiek jargon zijn dit gesprekken tussen twee landen onderling, die in de marge van de grote vergaderingen werden gehouden. In een onderling treffen tussen Trump en de Australische premier Turnbull lukte het die laatste om dreigend Amerikaans onheil alvast af te wenden. Volgens verschillende bronnen – zoals onder meer The Guardian – zullen eventuele importheffingen door de VS niet gaan gelden voor Australische staalexporten. Het enige bedrijf in Australië dat op grote schaal staal exporteert naar de VS, Bluescope, reageerde blij verrast en ook de aandelenkoers steeg flink.