In de Telegraaf van vanochtend doen Fried Kaanen en Jos Kleinen van de Koninklijke Metaalunie een pleidooi voor meer investeringen in techniekopleidingen. De overheid moet hierin het voortouw nemen, maar de metaalsector moet mee investeren: “Techniekopleidingen worden te weinig bekostigd, daar moet de overheid wat aan doen. Veel scholen zijn niet in staat om bijvoorbeeld machines aan te schaffen. Daarom is samenwerking van essentieel belang. Een concrete bijdrage vanuit de werkgevers is noodzakelijk.”

Metaalunie verwacht dat de sector de komende jaren ongeveer 10.000 nieuwe vakkrachten nodig heeft. Daarnaast heeft de sector te kampen met vergrijzing. Volgens de Metaalunie zijn er in het onderwijs wel initiatieven om meer nieuwe vakmensen op te leiden maar die zijn niet landelijk dekkend. Het is volgens de werkgeversorganisatie jammer dat hierdoor talent onbenut blijft.

Foto: Publicdomainpictures.net