De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,3 procent hoger dan in juni 2016, maakt het CBS bekend. De stijging is iets minder hoog dan in mei. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de metaalproductenindustrie steeg met 4,1% zelfs nog iets sneller dan het gemiddelde. De productie van de basismetaalindustrie presteerde 1,2% lager dan in juni vorig jaar. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide met 15,3% het sterkst.

Het producentenvertrouwen daalde iets in juli. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte productie. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Daar bereikte het vertrouwen in juli een recordhoogte. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juni 1,8 procent hoger dan een jaar eerder.

foto: zombieite