De koperprijs wordt vaak gezien als een belangrijke indicatie van de gezondheid van de wereldeconomie. Is de koperprijs stijgend? Dan gaat het economisch gezien goed, of snel beter. Is de prijs dalend? Dan is er zwaar weer op komst. Dat heeft alles te maken met het ruime scala aan toepassingen van koper: van batterijen tot infrastructuur. Als er over een breedte van sectoren meer vraag is naar het rode metaal, dan gaat het economisch gezien dus goed. Op financiële markten wordt daarom wel eens gekscherend gezegd: koper is het enige metaal met een doctoraat in de economie. En wat voorspelt Dr. Koper ons op dit moment? De koperprijs zakt al twee maanden en heeft sinds een piek in juni 16 procent ingeboet. Is dat een teken aan de wand, en moeten we vrezen voor een economische teruggang? Garry White, een analist van de Britse krant Telegraph denkt van niet, maar houdt een kleine slag op de arm.

In zijn analyse zet White uiteen dat de correlatie tussen de koperprijs en de wereldconjunctuur niet altijd even sterk is. Soms zijn er hele andere factoren aan het werk die van invloed zijn op de prijs van een ton koper. Een daarvan is de dollarkoers. Een sterke dollar is slecht voor de koperprijs. En de dollar staat op dit moment redelijk sterk, maar dat zegt verder niets over de economische stand van zaken. Daarbij neemt in China, vooral vanwege allerlei stimuleringsmaatregelen, de vraag naar koper toe. Dit zou eigenlijk tot een prijsstijging moeten gaan leiden, zo betoogt White.

Toch is er ook wel degelijk onzekerheid op de markt over de economische toekomst. Een onzekerheid die de koperprijs drukt. En die onzekerheid hangt vooral samen met de handelsrelaties tussen China en de Verenigde Staten, die ronduit slecht zijn. De twee grootmachten bieden tegen elkaar op in handelssancties. En dat heeft het gevaar van een langslepende handelsoorlog in zich. En dat zou op termijn wel degelijk schadelijk zijn voor de wereldeconomie. White verwacht dat Trump en Xi dit jaar nog wel een akkoord zullen sluiten, en zodoende de kou uit de lucht weten te halen. En zodra dat gebeurt, zal de koperprijs zeker meteen gaan stijgen. Maar lukt dat niet dan is Dr. Kopers voorspelling over een globale economische teruggang toch terecht.