In 2017 ontving Nederland 19,5 miljard kilo aan ijzer, staal en non-ferrometalen uit het buitenland. Ten opzichte van 2016 daalde deze aanvoer met 4,1 procent. De aanvoer schommelt al jaren rond de 20 miljard kilo met uitschieters naar boven in 2007 (22,1 miljard kilo) en beneden in 2009 (15,2 miljard kilo). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers en onderzoek naar de ontwikkeling van de goederenstromen in de periode 2007-2017.

Aandeel voor Nederlandse markt naar recordhoogte van 72%
De aanvoer van goederen kan grofweg in twee stromen worden verdeeld. Een deel is bedoeld voor directe doorvoer, terwijl een ander deel (de invoer) voor de Nederlandse markt bestemd is. Het aandeel voor de Nederlandse markt groeit al jaren en maakt in 2017 een flinke sprong. Was in 2007 nog 54% van het aangevoerde ijzer, staal en non-ferrometalen voor de Nederlandse markt, in 2016 was dat al gegroeid naar 62%. In 2017 maakt de invoer een sprong van maar liefst 10 procentpunt naar 72% van de aanvoer.

Uitgaand transport
Het totaal transport van ijzer, staal en non-ferro vanuit Nederland over de grens is met 21,8 miljard kilo groter dan de aanvoer. En ook binnen deze stroom neemt het aandeel doorvoer flink af. Was in 2007 nog 55% van het uitgaand transport ‘uitvoer’, dus afkomstig van de Nederlandse markt en 46% ‘uitgaande doorvoer’. In 2017 was het aandeel ‘uitvoer’ gestegen tot maar liefst 75%.

PIXNIO