In de tweede helft van vorig jaar steeg de prijs van nikkel aan de London Metal Exchange (LME) opeens flink. In oktober schreven we hier op Metaalkrant al over. De prijsstijging leek samen te hangen met ontwikkelingen in Indonesië en Rusland, die de voorraden enorm lieten dalen. Maar in die periode bleek ook dat de Londense metaalbeurs een e-mail naar leden stuurde met het verzoek om vermoeden van onrechtmatige handelsactiviteiten te melden, en zo prijsmanipulatie uit te sluiten. De beurs heeft tot nu toe geweigerd om verder in te gaan op de resultaten van die rondvraag en wil ook niet zeggen of verder onderzoek nodig is. Volgens de Britse krant The Telegraph dringen grote afnemers en belangenbehartigers – zoals de Europese vereniging van staalproducenten Eurofer – nu aan bij de Britse financiële toezichthouder FCA en de LME tot verder onderzoek.

Een van de door The Telegraph aangehaalde industriedirecteuren vertelt dat de staalproducenten vinden dat ze onderworpen waren aan kunstmatig hoge prijzen voor de grondstof, en nu hun geduld zijn verloren met het stilzwijgen van de LME over deze kwestie. Een grondstoffenexpert die in het artikel aan het woord komt, zei dat hij in 40 jaar tijd “nog nooit zo’n enorme voorraad heeft zien verschuiven”.