Een nieuw rapport van de Wereldbank stelt vast dat de productie van mineralen en metalen enorm zouden moeten toenemen richting 2050 om aan de groeiende vraag naar schone energietechnologieën te voldoen. Het rapport schat dat er meer dan 3 miljard ton mineralen en metalen nodig zullen zijn voor de inzet van wind-, zonne- en geothermische energie, evenals voor de opslag van energie, die nodig is om een maximale temperatuurstijging van 2°C te bereiken.

Het rapport “Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition” onderstreept dat zowel nieuwe productie als hergebruik een rol moeten spelen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. De Wereldbank merkt ook op dat zelfs als het recyclingpercentage voor metalen als koper en aluminium met 100% zou worden verhoogd, er nog steeds niet voldoende zou zijn om klimaatdoelen te halen.

Uit het verslag blijkt dat sommige materialen, zoals koper, worden gebruikt in een reeks van technologieën en industrieën. Andere, zoals grafiet en lithium, zijn nodig voor slechts één technologie, zoals de opslag van batterijen. Dit betekent dat elke verandering in de inzet van schone energietechnologie aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de vraag naar een bepaald metaal.

foto: roma silva / Wallpaper Flare