De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalindustrie was in november 3,8 procent lager dan in november 2019, meldt het CBS. De gemiddelde dagproductie voor de gehele industrie daalde in november met 2,5 procent. Dat is de kleinste krimp na maart 2020, toen de productie bijna 2 procent lager lag dan een jaar eerder.

Ongeveer de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in november meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De chemie realiseerde de hoogste groei. Het was de vijfde maand op rij met productiegroei voor deze belangrijke branche van de industrie.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van oktober op november 2020 daalde de productie met 0,2 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna was de trend dalend. In mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna trok de productie weer aan, maar lag in november nog ruim 4 procent lager dan in januari 2020.

In december waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief. Het producentenvertrouwen bereikte de hoogste stand na maart 2020. Ondernemers waren vooral beter te spreken over de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) verbeterde in december voor de achtste maand op rij. Zowel de stemming over de huidige bedrijvigheid als de verwachting over de komende maanden was positiever.