De Nederlandse dagproductie in de metaalsector is in januari met 2,3 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat maakt het CBS deze week bekend.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,6 procent hoger dan in januari 2020. De groei is iets groter dan in december, toen de productie 0,2 procent hoger lag dan een jaar eerder. Bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in januari meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De machine-industrie realiseerde de hoogste groei.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van december 2020 op januari 2021 steeg de productie met 2,4 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Vervolgens was de trend dalend. In mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna trok de productie weer aan en lag in januari 2021 weer ongeveer op het niveau van voor de coronacrisis.