De onderhandelingen tussen de werkgevers in de metalektro en de bonden zitten al geruime tijd vast. Dit is aanleiding voor vakbonden FNV en CNV om leden (en niet-leden) op te roepen om het werk stil te leggen vanaf donderdag 1 juli. Het belangrijkste struikelblok tussen werkgevers en werknemers is de wens om een substantiële loonsverhoging. De werkgevers bieden op dit moment 2,25% loonsverhoging in twee jaar. Dit bod is onaanvaardbaar voor de werknemersorganisaties omdat het volgens hen niet eens voldoende is om het inkomen inflatie-proof te maken.

Wat willen de werknemersorganisaties?

Zoals gezegd is voor de werknemersorganisaties het loonbod onacceptabel maar daarnaast willen de vakbonden ook afspraken maken over betere werk-privébalans en de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Ook moet er meer zekerheid komen voor flexwerkers en willen de bonden dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt. De bonden hopen dat met de stakingsacties het lukt om de vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. Ze zijn van mening dat de ontwikkelingen in de markt, ondanks alle coronaperikelen, dermate positief zijn dat er voldoende ruimte is voor een goede verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De bonden betichten de ondernemers in de sector van ouderwets werkgeverschap terwijl ze zich profileren aan de buitenwacht als moderne high-tech sector. Hier moet dringend verandering in komen volgens de bonden. De CAO voor de metalektro geldt voor zo’n 160.000 werknemers.