Het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in technische beroepen is een bekend gegeven. Slecht 14% van de mensen in een technische functie zijn een vrouw en het is in de huidige situatie op de arbeidsmarkt een uitdaging om meer vrouwen in technische beroepen te werven om de behoefte aan personeel op te lossen. Meer vrouwen in technische beroepen zorgt voor het oplossen van het tekort aan personeel maar leidt ook tot betere bedrijfsresultaten. Het is ook de overheid er veel aan gelegen om dit te realiseren. De wetten die ervoor moeten zorgen dat er meer vrouwen in de top van bedrijven komen en de verlengde betaald ouderschapsverlof voor mannen zijn hier uitvloeisels van.

3 simpele stappen om inclusie op de werkvloer te vergroten

Daphne Rijk, de belangenbehartiger Beleid & Arbeidsmarkttransities van de FME heeft recent in haar blog een 3-tal simpele stappen benoemd om de inclusie op de werkvloer bij technische bedrijven te verbeteren. Zo stelt ze voor om nadrukkelijk is te zetten op familievriendelijk beleid, denk daarbij aan het beter mogelijk maken om in deeltijd te werken en hoe flexibele werktijden in te regelen zijn. De tweede stap die ze voorstelt is om bij de werving en selectie van personeel meer nadruk op inclusie te leggen. Denk hierbij aan vacatureteksten die neutraal zijn, maar ook aan de manier waarop sollicitatiegesprekken gevoerd worden. Gebeurt dit vanuit een neutrale grondhouding? En tenslotte, biedt je vrouwen net zoveel ontwikkelingsmogelijkheden in de organisatie als mannen. De derde stap is het creeren van het bewustzijn van de de bias die iedere medewerker heeft. Oftewel probeer zoveel mogelijk traditionele vooroordelen met betrekking tot sexe uit te bannen. 

Het lijken drie voor de hand liggende stappen maar gebleken is dat deze stappen voor veel organisaties een eerste stap op weg naar inclusie is.