FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben een nieuwe cao afgesloten met werkgevers in de metaalbranche. Het verwachte einde aan de stakingsestafette in metaal is echter nog niet aan de orde. Een van de belangrijkste werkgeversorganisaties in de metaal, Koninklijke Metaalunie, heeft de nieuwe cao namelijk niet meeondertekend. De werkgeversvakbond heeft tot en met 15 april de tijd om alsnog het akkoord te ondertekenen, gebeurt dat niet dan zal bij de bedrijven die aangesloten zijn bij de Metaalunie de stakingsestafette weer opgepakt worden.  

Vakbonden tevreden met afspraken in nieuwe cao

Vanzelfsprekend zijn de werknemers vakbonden te spreken over de nieuw afgesloten cao. Zo is de gemiddelde loonstijging gedurende de looptijd van de cao (van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024) 3,2%. Daarnaast zullen de jeugdlonen op termijn opgeheven worden zodat alle werknemers een vak-volwassen loon krijgen. Ook wordt het generatiepact, dat al onderdeel is van diverse cao’s en ervoor zorgt dat oudere werknemers langer en plezieriger kunnen doorwerken en jonge vakmensen een vaste baan krijgen, nu een structureel recht voor onbepaalde tijd. Aan de andere zijde van het carrière spectrum zijn er afspraken gemaakt waardoor oudere werknemers dankzij de zware beroepenregeling 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. 

Zoals gezegd, de werkgevers verenigd in de Metaalunie hebben nog tot en met 15 april te tijd om de nu bereikte cao-overeenkomst mede te ondertekenen, anders komt er een vervolg op de stakingsestafette.