Het CBS heeft de omzetcijfers van de industrie over het tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd. Het zal niet verrassen dat ook het tweede kwartaal onder invloed van de nog immer zeer hoge aardgas en energieprijzen sterk zijn gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2021. De waarde van deze omzetstijging is echter nog te bezien. De vraag blijft in hoeverre ondernemingen in staat zijn de gestegen kosten voor energie door te berekenen. Wanneer we kijken naar het aantal faillissementen in het tweede kwartaal van 2022 dan lijkt het erop dat dat niet altijd lukt. Er was sprak van een stijging van 62,5% vergeleken met een jaar eerder (van 24 naar 39 faillissementen).

Metaalbranche ziet omzet met meer dan 26% stijgen

Alle hoofdbranches die worden meegenomen in het CBS-onderzoek laten een substantiƫle omzetgroei zien. Het zal duidelijk zijn dat de omzetstijging bij de raffinaderijen en chemie het sterkst zijn als gevolg van de directe invloed van de energieprijzen maar ook de metaalbranche vertoont een sterke omzetstijging met meer dan 26 % vergeleken met een jaar eerder. De ondernemers in de industrie verwachten in het derde kwartaal van die jaar een minder sterke omzetgroei, daar staat tegenover dat de ondernemers verwachten dat de personeelssterkte in het derde kwartaal zal toenemen.