De economische barometer van Metaalunie over het derde kwartaal van dit jaar maakt duidelijk dat de groei in de metaal tot stilstand gekomen is. Bij de vorige meting was er ondanks stijgende inkoopprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt nog altijd sprake van een positief sentiment. Ondernemers geven in het derde kwartaal aan dat het steeds moelijker is om de gestegen inkoopprijzen door te berekenen, maar ook dat de binnenlandse en buitenlandse orderposities teruglopen. Als gevolg hiervan zijn er steeds meer ondernemingen waar de resultaten in de rode cijfers terechtkomen. Vooral las- en constructiebedrijven ondervinden hier problemen mee. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen is er nog steeds sprake van krapte op de arbeidsmarkt. 

Veel indicatoren zijn niet positief

Het lijkt erop dat ondernemers in de metaal steeds meer last krijgen van de oorlog in Oekraïne en de effecten van hoge energieprijzen die mede debet zijn aan de hoge inkoopprijzen. Zo is de groei van de orderpositie in het binnenland vrij abrupt tot stilstand gekomen en is de orderpositie in het buitenland minder goed dan het kwartaal ervoor. Bij 15% van de bedrijven is de buitenlandse orderpositie toegenomen, terwijl bij 25% juist afgenomen. 

Uit de economische barometer is duidelijk geworden dat 30% ondernemers in het derde kwartaal de gestegen kosten voor materiaal niet kon doorbelasten, terwijl 70% dat in meer of mindere mate nog wel kan. Een en ander heeft tot gevolg dat de winstgevendheid van bedrijven in de metaalsector in het derde kwartaal is afgenomen. Ondanks de minder goede vooruitzichten blijft het tekort aan personeel nog altijd een groot probleem.