Het aantal banen in de technologische industrie is in de laatste 5 jaar gestegen naar bijna 1,5 en er staan per 1.000 medewerkers zo’n 50 vacatures open. Om aan de vraag naar nieuwe medewerkers te voldoen en ondernemingen toekomst gereed te maken heeft FME onderzoek laten uitvoeren over welke skills nieuwe medewerkers moeten beschikken om de openstaande vacatures te kunnen vervullen. Verrassend genoeg blijken in de top 10 van grootste tekorten om de vacatures te kunnen vervullen, 4 zogenaamde soft skills bovenaan te staan. Het gaat daarbij om samenwerking en collegialiteit, aanpassingsvermogen, kwaliteitsgerichtheid en veiligheidsbewustzijn. Pas daarna komen harde skills als metaalbewerking, kennis van projectmethodieken en data-analyse.

Nuttige tips om het ‘skills gap’ aan te pakken

Het onderzoek heeft niet alleen duidelijk gemaakt welke skills voor een toekomstgerichte onderneming van belang zijn, er worden op basis van de uitkomsten ook concrete aanbevelingen gedaan het zogenaamde ‘skills gap’ verminderd kan worden. In de huidige dynamische wereld is het van belang om het ontwikkelen van talent te stimuleren door middel van een opleidingsplan, maar ook om meer aandacht te geven aan de soft skills bij het aantrekken van talent. Daarnaast is het van belang om meer ruimte en flexibiliteit te bieden. Dit kan door flexibel(er) om te gaan met werktijden en door niet alleen maar fulltime arbeidscontracten aan te bieden. Tenslotte kan interne kennisdeling in multidisciplinaire teams leiden tot een betere onderlinge samenwerking.