Een industriële samenwerkingsovereenkomst (ICA) moet ervoor gaan zorgen dat de betrokkenheid van de Nederlandse industrie – ook bij de ontwikkeling van hoogtechnologische toepassingen – in de toekomst gegarandeerd wordt bij de bouw van maritiem defensiemateriaal. Hiertoe werd opgeroepen door de SGP, die op 22 november jl. een motie indiende.  De motie werd door een brede Kamermeerderheid gesteund.

Behoud specifieke hoogwaardige kennis in Nederland van groot belang

Doel is enerzijds het in stand houden van de specifieke kennis die benodigd is voor de bouw van onderzeeboten door middel van gunning aan Nederlandse bedrijven, en anderzijds een te grote afhankelijkheid – op gebied van bouw en onderhoud – van buitenlandse werven voor te blijven. De Walrusklasse die vervangen moet worden is in dit kader een mooie gelegenheid om de kennis verder uit te bouwen.

Diverse instanties waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland en de FLME zijn tevreden dat de Tweede Kamer zich sterk maakt voor deze grotere betrokkenheid van de Nederlandse maritieme- en defensie-industrie bij de ontwikkeling van nieuwe onderzeeboten.

Het wachten is nu op een reactie van de staatssecretaris, die de Tweede Kamer op korte termijn gaat informeren hoe hij deze motie uit gaat voeren en hoe hij de samenwerkingsovereenkomsten meeweegt in het uiteindelijke besluit. Dit alles wordt eind 2023 verwacht.