Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot het volume van de goederenexport over de maand november 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de export met 4,8 procent. Verantwoordelijk voor de groei waren de export van aardolieproducten, machines en apparaten, en transportmiddelen. Tegenover de toegenomen export stond een kleinere goederenimport (-0.9 procent). 

Exportradar ziet er gunstiger uit voor de maand januari

De maandelijkse rapportage voor de exportomstandigheden die wordt weergegeven in de exportradar, ziet er voor de maand januari gunstiger uit. De exportradar is gebaseerd op 6 indicatoren waarvan er drie verbeterden; de ontwikkeling van de reële wisselkoersen was gunstiger net als het producentenvertrouwen van de eurozone. Daarnaast was het oordeel van de Nederlandse ondernemers over hun buitenlandse orderpositie verbeterd.