Om MKB-bedrijven die erg veel impact ervaren als gevolg van de hoge energieprijzen te ondersteunen en toekomstbestendig te maken, zal er ook in 2023 een Tegemoetkoming Energiekosten regeling komen. Uitgangspunt om gebruik te kunnen maken van de regeling is dat de energiekosten tenminste 7 procent van de totale omzet bedragen. Deze 7 procent wordt gebaseerd op de zogenaamde energie-intensiteitseis waarbij een schatting wordt gemaakt van het standaard jaarverbruik in m3 en kWh. De prijs van deze eenheden is gebaseerd op de modelprijs van het 4e kwartaal van 2022, vast te stellen door het CBS.

Aanvragen van TEK kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd over de periode november 2022 tot en met december 2023. Per onderneming wordt maximaal €160.000 subsidie verleend die berekend wordt over de energiekosten boven de drempelprijs van €1,19/m3 voor gas en €0,35/kWh. Er wordt 50% subsidie verleend over de meerkosten boven de drempelprijs. De exacte hoogte van de te verwachten subsidie is op dit moment moeilijk aan te geven. Veel hangt af van de drempelprijs en de daadwerkelijke kosten voor gas en elektriciteit. Wel kan geconstateerd worden dat de TEK-regeling voor energie-intensieve bedrijven, waaronder vele bedrijven in de metaalsector, een goede financiële steun in de rug is.