Het sentiment onder de Nederlandse producenten behoort in de maand februari tot de beste in de EU. Alleen producenten in Duitsland waren iets positiever. Met een score van 1,2 lag het vertrouwen in Nederland boven het EU-gemiddelde van -0,6. Samen met België was Nederland het enige land dat een stijging van het vertrouwen ten opzichte van de maand ervoor kon noteren. Opvallend is daarbij wel dat Nederland samen met Nederland als enig EU-land nog steeds een positieve score wist te realiseren. Grote landen als Frankrijk en Italië scoren al sinds midden vorig jaar negatief. 

Alle deelindicatoren voor het producentenvertrouwen scoren negatief

Het producentenvertrouwen wordt gemeten op basis van drie deelindicatoren: de voorraden, de vraag en de productie. In februari waren de producenten over alle drie de indicatoren minder enthousiast. Opvallend is daarbij wel dat in Nederland de stemming bij de basismetaalindustrie en de machine-industrie positiever was met betrekking tot de voorraden dan een maand eerder. Daarnaast is een terugvallende vraag in de markt voor veel ondernemers een pijnpunt. In Nederland geeft 15 procent van de producenten aan dit als een belemmering in de bedrijfsvoering te ervaren. Daarnaast blijft het tekort aan arbeidskrachten een probleem.