Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie met 2 procent is gedaald vergeleken met het jaar ervoor. De daling was daarmee minder sterk dan in januari. De krimp werd veroorzaakt doordat twee grote bedrijfsklassen een sterke daling lieten zien. Positief is echter dat de gemiddelde dagproductie in de klasse metaalproducten een kleine stijging van 1,2 procent liet zien. Wanneer de productie in de industrie vergeleken wordt met de maand ervoor is er sprake van een kleine groei van 0,4 procent.

Het sentiment onder de ondernemers in de industrie verbetert

Het vertrouwen onder de ondernemers in de industrie verbeterde in de maand maart vergeleken met de maand ervoor. De ondernemers waren positiever over de te verwachten bedrijvigheid en minder negatief over de voorraad gereed product. Daarnaast is het verbeterde vertrouwen bij de ondernemers in de Duitse industrie een positieve ontwikkeling. De gemiddelde dagproductie steeg in Duitsland met 1,7 procent vergeleken met de productie in februari 2022.