In een interview in Metaal + Techniek geeft Kim Putters, voorzitter van de SER, aan dat het noodzakelijk is dat opleidingen matchen met de behoefte van de arbeidsmarkt. Het grote tekort aan geschoolde vakmensen in de metaal maakt duidelijk dat er nog een belangrijke taak ligt om jongeren te interesseren voor een baan in de metaal. Het is volgens Putters belangrijk om te laten zien dat je een goed leven kunt leiden met een technisch beroep. Daarnaast is het belangrijk om een goede verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven te hebben. Scholieren moeten in de praktijk kunnen ervaren wat het werk in de metaal inhoudt. Docenten moeten contact houden met de praktijk door zowel in het onderwijs als in een bedrijf werkzaam te zijn. 

Flexibele schil voor maakbedrijven interessant maar niet altijd gewenst

In hetzelfde interview geeft Putters aan dat de flexibele schil waar veel maakbedrijven gebruik van maken interessant is om in te spelen op marktontwikkelingen. Er zijn echter volgens de SER te veel mensen die op basis van flexibele contracten werken. De vraag is of deze situatie voor deze zelfstandigen gewenst is of dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Deze groep ‘zelfstandigen’ hebben vaak te maken met kleine contractjes terwijl ze eigenlijk vast nodig zijn. Om werkgevers en zelfstandigen tegemoet te komen zijn er recent afspraken gemaakt door de sociale partners en het kabinet om flexibele contracten meer te reguleren en de wendbaarheid van werkgevers te vergroten.