Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in de maand juli gedaald is met meer dan 8 procent. Het is alweer de zevende maand op rij dat de gemiddelde dagproductie is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In bijna alle bedrijfsklassen was er sprake van een daling. De ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie in de bedrijfsklasse metaalproducten was met een daling van 0,3 procent echter nagenoeg ongewijzigd.

Beperkte daling dagproductie kortetermijnontwikkeling

Wanneer gekeken wordt naar de kortetermijnontwikkeling van de gemiddelde dagproductie dan is er sprake van een kleine terugval van 0,6 procent ten opzichte van de maand ervoor. Met een waarde van 112,5 blijft de waarde voor de gemiddelde dagproductie op korte termijn ruim boven het langjarige gemiddelde. De ondernemers in de industrie kijken in de maand augustus niet positief naar de ontwikkelingen. Ze zijn sceptisch over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. De ontwikkeling van de verwachtingen van de ondernemers in de Duitse industrie spelen hierbij ook een rol.