Het CBS heeft de omzetontwikkelingen in de Nederlandse industrie over het derde kwartaal gepubliceerd. Vergeleken met een jaar eerder viel de omzet met ruim 9 procent terug. Wanneer we inzoomen op de cijfers dan zien we dat de binnen- en buitenlandse omzet met respectievelijk 10 en 9 procent harder terug zijn gevallen dan de afzetprijzen. Deze vielen in het derde kwartaal terug met 4,5 en 6 procent. De lagere omzet heeft ook zijn weerslag op het aantal uitgesproken faillissementen in de in industrie. Deze stegen van 34 in 2022 naar 74 in 2023.

Ondernemers zijn positiever over vierde kwartaal

De omzetdaling was zichtbaar in bijna alle hoofdbranches van de industrie. Met een daling van 8,6 procent nam de omzet in de metaal bijna net zo sterk af als het gemiddelde in de industrie van 9,4 procent. Ondanks deze ontwikkelingen zijn de ondernemers in de industrie positiever over de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2023 vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De huidige marktsituatie zorgt er echter wel voor dat minder ondernemers verwachten het komende kwartaal meer personeel aan te nemen.