Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS wordt duidelijk dat de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie met 10 procent gedaald is in november 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022. Het is de elfde maand op rij dat de productie is afgenomen waarmee heel 2023 een daling laat zien. De daling valt iets minder groot uit dan in de maand oktober toen de daling 11,2 procent was. De daling vond plaats in bijna alle branches. De daling in de branche Metaalproducten viel met 2,1 procent nog mee vergeleken met het gemiddelde.

Ook daling kortetermijnontwikkeling

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie op korte termijn dan is er ook sprake van een daling. De productie viel 0,8 procent lager uit vergeleken met de maand oktober 2023. Al met al zit de industrie in een moeilijke periode hetgeen ook terug te zien is in het producentenvertrouwen. De producenten zijn in december 2023 negatiever over de ontwikkelingen op korte termijn dan in de maand november. De ontwikkeling van het vertrouwen in de Duitse industrie is positiever dan in de maand ervoor. Wellicht dat deze ontwikkeling ook effect heeft op het vertrouwen in de Nederlandse industrie.